Bc. Peter Kollár

Diplomová práce

Tvorba podnikatelského plánu na příkladu realitní kanceláře

Business plan elaboration - real estate office
Abstract:
The subject of this diploma thesis with the title “Business plan elaboration – real estate office“ is preparation and creation of a specific business plan for real estate agency. Theoretical part is aimed on small and middle – size enterprises´ issues, on appurtenances, content and structure of the business plan as well as on Slovak real estate market. In practical part with the knowledge from theoretical …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Tvorba podnikatelského plánu na příkladu realitní kanceláře“ je príprava spracovanie konkrétneho podnikateľského plánu pre realitnú kanceláriu. Teoretická časť je zameraná na problematiku malého a stredného podnikania, na náležitosti, obsah a štruktúru podnikateľského plánu a zaoberá sa tiež realitným trhom na Slovensku. V praktickej časti je za pomoci poznatkov z teoretickej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta