Bc. Martin Harašta

Master's thesis

Plýtvání potravinami – analýza domácností a obchodních řetězců

Food wastage - analysis of households and chain stores
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce se v obecné části věnuje plýtváním potravinami v České republice a ve světě. Dále jsou zde zmíněny různé historické souvislosti a poslední částí rešerše je popis příčin, důsledků a řešení tohoto neefektivního nakládání s potravinami. Stěžejní část práce se zabývá analýzou výsledků proběhlého dotazníkového šetření mezi českými domácnostmi a jeho následným vyhodnocením. Poslední …viac
Abstract:
This dissertation deals with the waste of food in the Czech Republic and the world. Further, there are mentioned various historical contexts and the last part of the research is a description of the causes, consequences and solutions of this inefficient use of food. The main part of the thesis deals with the analysis of the results of the questionnaire survey among Czech households and their subsequent …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Petra Fukalová, Ph.D.
  • Oponent: Martina Urbanová, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Master programme / odbor:
Regional Development / Socioeconomic and environmental development of regions