Kamila PŘEVRÁTILOVÁ

Bakalářská práce

Současná situace hospicové péče v ČR

Present situation of hospice care in Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá současnou situací hospicové péče v ČR. Cílem mé práce bylo zmapovat tuto situaci zejména z pohledu sociálních pracovníků jednotlivých hospiců. Dále zjistit alternativní možnosti řešení možných problémů a po porovnání se zahraničím analyzovat prognostiku HP u nás na základě získaných informací. V první části byla charakterizována související témata - smrt, umírání, hospic …více
Abstract:
This graduate work deals with "Present situation of hospice care in Czech Repbulic``. The main goal was to view and chart this actual situation, esp. from the different hospice social workers view. Then was planned to find out the way of solving main problems by hospice organisations and to prognose the future way of hospice care development. In first part, there were characterized the main topics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Marková Monika

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/