Barbora KILIÁNOVÁ

Bakalářská práce

Metody fyzioterapie u Chronické obstrukční plicní nemoci

Methods of physiotherapy in Chronic obstructive lung disease
Anotace:
Ve své bakalářské práci se věnuji fyzioterapii u chronické obstrukční plicní nemoci. Práce má tři základní části část obecnou, speciální a praktickou. V obecné části je popsána definice CHOPN její příčiny, rizikové faktory, příznaky, diagnostika a léčba. Ve speciální části popisuji jednotlivé metody, které se dají využít u pacienta s ChOPN. Popisuji zde Vojtovu reflexní lokomoci, Brügger koncept, terapeutický …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the physiotherapy of chronical obstructive pulmonary disease. The thesis consists of three sections, general, special and practical. The general section offers a definition of the chronical obstructive pulmonary disease, its causes, risk factors, symptoms, diagnostics and treatment. In the special section I describe the individual methods that may be used on patients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Eva Vogelová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KILIÁNOVÁ, Barbora. Metody fyzioterapie u Chronické obstrukční plicní nemoci. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií