Denisa Kalousová

Bakalářská práce

Sociálně patologické jevy ve vybrané základní škole. Případová studie.

Social-pathological phenomena in elementary school. Case study.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena zejména na prevenci sociálně patologických jevů na vybrané základní škole. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a empirické. V teoretické části jsou 2 kapitoly. První kapitola pojednává o obecné charakteristice sociálně patologických jevů, vymezuje pojem sociální patologie a charakterizuje vybrané sociálně patologické jevy, které se vyskytují na školách. Tato …více
Abstract:
The Bachelor's thesis is focused especially on the prevention of social-pathological phenomena at a selected elementary school. The thesis is divided into two parts, the theoretical and empirical one. In the theoretical part, there are two chapters. The first chapter deals with the general characteristics of the social-pathological phenomena, defines the concept of social pathology and characterizes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta