Bc. Hana Ančincová

Bachelor's thesis

Využití veřejného prostranství jako příjem rozpočtu obce

The use of public area as an income of the municipality budget
Anotácia:
Cílem bakalářské práce „Využití veřejného prostranství jako příjem rozpočtu obce“ je nalézt optimální způsob fiskálního využití veřejného prostranství ve vybrané obci. První dvě kapitoly se věnují pojmu veřejné prostranství nejen z teoretického hlediska, ale také výkladu sporných bodů, které s danou problematikou souvisí. Následující část patří ekonomické autonomii obce a příjmové stránce rozpočtu …viac
Abstract:
The aim of the bachelor thesis “The use of public area as an income of the municipality budget” is to find the optimal way of fiscal use of public area in the selected municipality. The first two chapters engage in the concept of public area, not only from a theoretical point of view, but also the interpretation of moot questions that relate to this topic. The following section includes the economic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedúci: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Lenka Němcová, B.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta