Ing. Petr Mizera

Master's thesis

Rozpoznávání vodorovného dopravního značení pomocí algoritmů zpracování obrazu

The Design of Detection System for Traffic Lane Recognition Based on Image Processing
Abstract:
Diplomová práce se věnuje v současné době velmi aktuální problematice rozpoznávání vodorovného dopravního značení, která nalézá uplatnění především v bezpečnostních asistenčních systémech u automobilů. V práci je uveden kompletní návrh, optimalizace a implementace algoritmu rozpoznávání vodorovného značení. V první části práce je uveden rozbor problematiky. Je provedena analýza současných komerčních …more
Abstract:
This thesis deals with the very current topical issue of Recognition of road markings, which in particular finds its application in security assistance systems for cars. The thesis presents a complete design, optimization and implementation of a road markings recognition algorithm. The first part contains an analysis of the issue. An analysis of existing commercial solutions and solutions of road markings …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mizera, Petr. Rozpoznávání vodorovného dopravního značení pomocí algoritmů zpracování obrazu. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Master programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Communication and Controlling Technology

Theses on a related topic