Ing. Petr Mizera

Diplomová práce

Rozpoznávání vodorovného dopravního značení pomocí algoritmů zpracování obrazu

The Design of Detection System for Traffic Lane Recognition Based on Image Processing
Anotace:
Diplomová práce se věnuje v současné době velmi aktuální problematice rozpoznávání vodorovného dopravního značení, která nalézá uplatnění především v bezpečnostních asistenčních systémech u automobilů. V práci je uveden kompletní návrh, optimalizace a implementace algoritmu rozpoznávání vodorovného značení. V první části práce je uveden rozbor problematiky. Je provedena analýza současných komerčních …více
Abstract:
This thesis deals with the very current topical issue of Recognition of road markings, which in particular finds its application in security assistance systems for cars. The thesis presents a complete design, optimization and implementation of a road markings recognition algorithm. The first part contains an analysis of the issue. An analysis of existing commercial solutions and solutions of road markings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mizera, Petr. Rozpoznávání vodorovného dopravního značení pomocí algoritmů zpracování obrazu. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komunikační a řídicí technologie

Práce na příbuzné téma