Bc. Markéta Murasová

Bakalářská práce

Zavedení nové metody pro stanovení glukózy

Introduction of a new method for the determination of glucose level
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na validaci/verifikaci metody pro stanovení glukózy. Proces validace/verifikace rozhoduje o použití analytické metody v dané klinické laboratoři, proto je neustále aktuálním tématem. Část práce byla věnována verifikaci nového diagnostického kitu, určeného pro stanovení glukózy v biologickém materiálu. Větší pozornost však byla zaměřena na validaci nově zaváděné modifikované …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the validation/verification of a method used for glucose determination. The validation/verification process determines the application of an analytical method in a given clinical laboratory and, therefore, represents a topical issue. Part of the thesis aims at verification of a new diagnostic kit intended for the determination of glucose in biological material. However …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: MUDr. Petr Kubáč
  • Oponent: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví