Bc. Eva ŠIMÁČKOVÁ

Diplomová práce

Posouzení zajištění radiační ochrany v DIAMO, státní podnik

Assesment of radiation protection in DIAMO state enterprise
Anotace:
Závažnost možných následků ozáření, možného ohrožení zdraví člověka a kontaminace životního prostředí radionuklidy vyžaduje zajištění radiační ochrany od počátku jakékoli činnosti, kde se nakládá s radioaktivními látkami. Jednou takovou oblastí je i uranový průmysl, kde má důležité postavení DIAMO, státní podnik, který se zabývá těžbou a úpravou uranu, zahlazováním následků hornické činnosti, sanací …více
Abstract:
The importance of possible consequences of radiation, possible health hazard of people and the radionuclide contamination of the environment requires securing radiation protection from the very start of any operation, where radioactive substances are being handled with. One of these fields is the uranium industry in which DIAMO, state enterprise, takes an important position, dealing with the extraction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Renata Havránková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMÁČKOVÁ, Eva. Posouzení zajištění radiační ochrany v DIAMO, státní podnik. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses de5fyu de5fyu/2
15. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
15. 5. 2017
Bulánová, L.
16. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.