Kristýna Štefanková

Diplomová práce

Vliv pozemkové reformy na ekonomický rozvoj Tchaj-wanu v období 1953-1973

Effect of Land Reform on economic development of Taiwan in the period 1953–1973
Anotace:
Tato diplomová práce řeší dopady pozemkové reformy, která byla realizována na Tchaj-wanu na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století. Cílem práce je zhodnotit roli a vliv této reformy na poválečný ekonomický rozvoj země. Výzkum probíhal na základě metody deskripce, explanace a přímé metody. Hlavní zjištění naznačují, že pozemková reforma měla pozitivní dopad na růst zemědělské produkce …více
Abstract:
This master thesis deals with impact of land reform, which was implemented in Taiwan during the 1940s and 1950s. The main objective of this paper is to evaluate the role and impact of this reform on the economic development of the country. Research is based on the methods of description, explanation and direct method. Main findings suggest that land reform had a positive impact on the growth of agricultural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: Aleš Skřivan
  • Oponent: Jakub Drábek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84002