BcA. Lenka MOLKOVÁ

Diplomová práce

Autorská kniha

Artist book
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám tématem autorské knihy. Vytvořila jsem autorskou knihu s názvem O tajuplném zloději. V budoucnosti bych se chtěla věnovat tématu autorské dětské knihy, proto v teoretické části zkoumám vývoj a současný stav knižní tvorby pro děti a mládež.
Abstract:
In my diploma work I am considering the topic artist's book. I created an artist's book titled A Mysterious Thief. In the future I would like to focus on the topic of children's artist's book. That's why I'm in the theo- retical part examining development and current state of literary works for children and youth.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOLKOVÁ, Lenka. Autorská kniha. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Fotografie a intermediální tvorba