Dagmar SLABÁ

Bakalářská práce

Pěstounská péče versus ústavní péče - komparace, současné pojetí

Foster care v. constitutional care - comparison, actual conception
Anotace:
Náhradní rodinná péče je velmi citlivé téma, protože se zde jedná o dětí, které z rozličných důvodů nemohou být vychovávány ve své biologické rodině. v bakalářské práci jsem se snažila zhodnotit pěstounskou a ústavní péči, jejich historický vývoj, legislativní úpravu a komparaci. Praktickou částí jsem chtěla poukázat na nezastupitelné místo obou v systému náhradní rodinné péče.
Abstract:
The alternative family care is a very sensitive topic, since it deals with children who for various reasons cannot be raised in their biological family. In my bachelor thesis I tried to evaluate foster care and institutional care, their historical development, legislative regulations and comparison. In the practical part I would like to point out the irreplaceable role of both of them in the foster …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013
Zveřejnit od: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLABÁ, Dagmar. Pěstounská péče versus ústavní péče - komparace, současné pojetí. Brno, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe