Michal SMRŽ

Bakalářská práce

Československé pohraničí v letech 1935-1939

Czechoslovak Borderland in the Years 1935-1939
Anotace:
Bakalářská práce Československé pohraničí v letech 1935-1939 je zaměřena na analýzu vzniku, vývoje a vzestupu sudetoněmeckého hnutí v Československu a tím tak i otázku Němci obývaného československého pohraničí, a to jak z hlediska vnitropolitického, tak i mezinárodního. Je tak kladen důraz i na samotný vývoj vztahů mezi Německem a Československem, ale také na postoj Velké Británie a Francie k tomuto …více
Abstract:
The bachelor´s thesis Czechoslovak Borderland in the Years 1935-1939 focuses on analysis of creation, development and rise of the Sudeten German movement in Czechoslovakia, and also the problem of Czechoslovakian borderland itself; from both the internal and international point of view. It also places emphasis on development of mutual relations of Czechoslovakia and Germany, and also on France's and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 39928

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMRŽ, Michal. Československé pohraničí v letech 1935-1939. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická