Ing. Lucie Chlumová

Diplomová práce

Priority švédského předsednictví EU.

Priorities of the Swedish Presidency of the European Union
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je švédské předsednictví Evropské unie. Švédsko při volbě priorit muselo reagovat na aktuální výzvy, jakými bylo např. plánované přijetí Lisabonské smlouvy, hospodářská a ekonomická krize, či změny klimatu a stále se zhoršující stav životního prostředí. Švédsko předsedalo Radě EU již dříve, a to v roce 2001, dá se říci, že i v roce 2009 navázalo úspěšně a díky dosaženým …více
Abstract:
The subject of this thesis is the Swedish Presidency of the European Union. In the course of the choice of priorities Sweden had to respond to current challenges such as the planned adoption of the Lisbon Treaty, economic and financial crisis, climate change and the deteriorating state of the environment. Sweden held the presidency of the European Union before, in 2001, we can say that also in 2009 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Tereza Valášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique)