Bc. Karolína Kafuňková

Bakalářská práce

Ženská kriminalita

Female crime
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou kriminality žen, historií kriminality, výkonu trestu, kriminologické teorie a věznicemi v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou rozepsané základní pojmy související s kriminalitou obecně, srovnání mezi mužskou a ženskou kriminalitou, statistiky, ženské věznice a jejich diferenciace a známé vražedkyně. Praktická …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of women crime, history of crime, punishment, criminological theory and prisons in the Czech Republic. The thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part deals with description of basic terms related to crime in general, comparison between male and female crime, statistics, women's prisons and their differentiation and known murderers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Markéta Brunová, PhD.
  • Oponent: Mgr. Eliška Pilátová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace