Marie MAIEROVÁ

Bakalářská práce

Analýza cestovního ruchu v okrese Kolín a Nymburk se zaměřením na ubytovací kapacity

The Analysis of Tourism in the Kolín District and the Nymburk District Focused on Accomodation Capacities
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení prostorového rozmístění ubytovacích kapacit v okresech Kolín a Nymburk. Data k této práci byla získána z ČSÚ a vlastního šetření. ČSÚ eviduje jen hromadná ubytovací zařízení. Data z vlastního šetření byla obohacena o individuální ubytovací zařízení. Dílčím cílem práce bylo porovnání zjištěných dat ČSÚ s daty získanými z vlastního šetření. Po srovnání …více
Abstract:
The maino bjective of this work is to evaluate the spatial distribution of accommodation capacities in the districts of Kolín and Nymburk. Data for this study were obtained from the ČSÚ and own investigations.ČSÚ records only collective accommodation establishments. Data from its own investigations was enriched by individual accommodation facilities. The operational objective was to compare the detected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAIEROVÁ, Marie. Analýza cestovního ruchu v okrese Kolín a Nymburk se zaměřením na ubytovací kapacity. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická