Bc. Sugandha Tikoo

Diplomová práce

Integrated Marketing Communication and its social implications

Integrated Marketing Communication and its social implications
Anotace:
Abstraktní Cílem této práce je diskutovat sociální důsledky integrované marketingové komunikace (IMC). Zvláštní pozornost byla věnována sociálních médií představy o chování mezi integrovaný marketing. V dnešní době, sociální média se stala velmi důležitou součástí marketingu, a to zejména pro kosmetický průmysl. Využitím strategie sociální média správně, dokazuje zvýšit pověst společnosti tím, že vytvoří …více
Abstract:
Abstract The objective of this thesis is to discuss the social implication of Integrated Marketing Communication (IMC). Particular attention has been given to the social media notions of conduct among Integrated Marketing Communication. Nowadays, social media has become a very important part of Marketing, especially for the cosmetic industry. By utilizing Social Media strategies properly, proves to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní