Ing. Markéta Kristková

Diplomová práce

Dopady pandemie covidu-19 na finance českých obcí

Impacts of COVID-19 Pandemic on Czech Municipal Finances
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza hospodaření obcí s rozšířenou působností během roku 2020, kdy propukla pandemie covid-19. V první část práce je zaměřena na problematiku rozpočtového cyklu a rozdělení rozpočtových položek. Dále je analyzována situace ohledně pandemie v roce 2020, kdy byla zaváděna různá opatření nejen v České republice, ale také v zahraničí. Hlavní část práce tvoří analýza dopadů …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is an analysis of the financial management of municipalities with extended powers during 2020 when the covid-19 pandemic has begun. The first part of the thesis is focused on the issue of the budget cycle and the dividing of budget items. Then is analyzed the situation with regard to the pandemic in 2020, when different measures were implemented not only in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Michal Struk, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta