Bc. Zuzana Justová

Diplomová práce

Návrhy na zlepšení personální práce v Masokombinátu Jičín, s.r.o.

The proposals to improving of personnel work in Meat factory Jičín, Ltd
Anotace:
ANOTACE Autor: Bc. Zuzana Justová Název: Návrhy ke zlepšení personální práce v Masokombinátu Jičín, s.r.o. Práce popisuje, hodnotí a navrhuje změny v personální oblasti konkrétní organizace Masokombinátu Jičín, s.r.o. Metodologická část práce uvádí principy a postupy základních personálních činností v organizaci, jimiž se běžný personální útvar zabývá; praktická část práce hodnotí tyto činnosti již …více
Abstract:
ANNOTATION Author: Bc. Zuzana Justová Title: The proposals to improving of personnel work in Meat factory Jičín, Ltd. This thesis describes, evaluates and suggests changes in the area of human resources of the Meat faktory Jičín, Ltd. The methodological part provides the basic principles and procedures of the core HR department work activities in the company. The practical part of the thesis evaluates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2012
  • Vedoucí: Ing. Radka Holasová
  • Oponent: prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting