Bc. Kristýna Škorpíková

Bakalářská práce

Nástroje strategického řízení se zaměřením na cíl Internacionalizace na univerzitách

Tools of strategic management at universities with focus on goal of Internationalization
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Nástroje strategického řízení se zaměřením na cíl Internacionalizace na univerzitách“, je zkoumání toho, jakým způsobem je internacionalizace reflektována ve strategickém řízení čtyř českých veřejných univerzit, za pomoci analýzy strategických dokumentů těchto univerzit. První část je zaměřena na evropskou vzdělávací politiku, zejména pak na Boloňský proces, který by se …více
Abstract:
The essence of this bachelor thesis "Tools of strategic management with focus on Internationalization at universities" is an examination of how internationalization is reflected in the strategic management of four Czech public universities conducted through analysis of strategic documents of those universities. The first part of this thesis is focused on European educational politics, mainly on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Smutný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta