Klára PROCHOVÁ

Bakalářská práce

Kalkulace nákladů na přestavbu Městského úřadu v Litoměřicích na aktivní budovu

The costs calculation of conversion Municipality in Litoměřice to the active building
Anotace:
Tématem bakalářské práce je kalkulace nákladů na přestavbu městského úřadu v Litoměřicích na aktivní budovu. Součástí bakalářské práce je vytvoření kalkulace nákladů na přestavbu Městského úřadu v Litoměřicích. V bakalářské práci budou ukotveny základní pojmy ohledně aktivních budov, dotací poskytovaných na aktivní budovy, zvýhodněných bankovních úvěrů. Dále bude v bakalářské práci provedena SWOT analýza …více
Abstract:
The theme of the thesis is the calculation of the cost of rebuilding the municipal ofce in Litomerice on an active building. Part of my work is the calculations of the costs to rebuild municipal office in Litomerice to active building. The thesis will be anchored to the basic concepts regarding active buildings, subsidies provided to the active building, preferential bank loan Another part of these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zima

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHOVÁ, Klára. Kalkulace nákladů na přestavbu Městského úřadu v Litoměřicích na aktivní budovu. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická