Irena TŘEŠŇÁKOVÁ

Bakalářská práce

Role výrobního podniku v podpoře regionálního rozvoje na příkladu firmy Preciosa, a.s.

The role of manufacturing enterprise in support of regional development on the example of company Preciosa, a.s.
Anotace:
Bakalářská práce na téma ,, Role výrobního podniku v podpoře regionálního rozvoje na příkladu firmy Preciosa, a.s. ´´ má za cíl popis a zhodnocení přínosu výrobního podniku pro regionální rozvoj daného regionu, ve kterém se firma nachází. První kapitola se zabývá teoretickým nástinem výrobního podniku a jejím cílem je nastínit činnost a druhy výrobních podniků. Druhá kapitola se již zabývá konkrétní …více
Abstract:
The thesis, The Role manufacturing company in support of regional development on the example of Preciosa, as'' aims at description and evaluation of the contribution of the manufacturing company for the regional development of the region in which the company is located. The first chapter deals with the theoretical outline of the manufacturing business and aims to outline the activities and types of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TŘEŠŇÁKOVÁ, Irena. Role výrobního podniku v podpoře regionálního rozvoje na příkladu firmy Preciosa, a.s.. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj