Mgr. Kateřina Havránková

Bachelor's thesis

Multikulturní výchova v předškolním vzdělávání s využitím dramatické výchovy

Multicultural education in pre-school education using drama
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na multikulturní výchovu v předškolním vzdělávání s využitím metod dramatické výchovy. Teoretická část je zaměřena na popis charakteristiky předškolního vzdělávání, multikulturní a dramatické výchovy a projektové výuky. V části praktické předkládám konkrétní projekty seznamující dítě předškolního věku s různými etniky. Závěrečná výzkumná část zpracovává dotazníkové šetření …viac
Abstract:
The thesis is aimed at multicultural education in preschool educational system with the use of dramatic education methods. The theoretical part deals with main elements of preschool education, multicultural and dramatic education and also with project education. In the practical part there are factual projects which focus on introducing different ethnics to preschool children. The final, research, …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2011
  • Vedúci: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta