Klára PROCHÁZKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u klienta s Alzheimerovou chorobou

The nursing process of an Alzheimer's disease client
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelského procesu u klienta s Alzheimerovou chorobou. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části práce jsou zpracovány informace o Alzheimerově chorobě, klinické projevy, rizikové faktory, prevence, diagnostika choroby a možnosti léčby. Je zde zmiňována ošetřovatelská péče o klienta s Alzheimerovou chorobou a možnosti …více
Abstract:
The Bachelor's thesis engages in the issues and specifics of nursing care of patients with Alzheimer's disease hospitalised in the ward of geriatric psychiatry at the Psychiatric Hospital in Dobřany. The theoretical part of the thesis describes the basic information about this disease as such, it's progression of several stages, cognitive changes and life altering changes that the disease brings not …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivana Balejová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKOVÁ, Klára. Ošetřovatelský proces u klienta s Alzheimerovou chorobou. Plzeň, 2023. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra