Klára Plevková

Diplomová práce

Analýza profilu absolventa VŠE oboru Účetnictví a finanční řízení podniku ve vztahu k uplatnitelnosti na trhu práce

Analysis of the Profile of the University of Economics Students Graduating in Accounting and Corporate Financial Management in Relation to the Employability on the Labour Market
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena především na uplatnitelnost absolventa VŠE, oboru Účetnictví a finanční řízení podniku, na trhu práce. První část se zabývá teoretickými poznatky, a to zejména základními informacemi o Fakultě financí a účetnictví na VŠE a zvoleným oborem studia. Dále jsou zde popsány vybrané relevantní veřejně dostupné výzkumy zabývající se touto problematikou. Část praktická je rozdělena …více
Abstract:
This thesis primarily focuses on employability of graduate of University of Economics in Prague with Accounting and Corporate Financial management field of study on the labor market. The first part presents theoretical background, especially basic information about the Faculty of Finance and Accounting and the above-mentioned field of study. Furthermore, publicly available research regarding employability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Kateřina Berková
  • Oponent: Katarína Krpálková Krelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53428