Bc. Andrea Nováková

Bakalářská práce

Specifika výuky žáka se sluchovým postižením na prvním stupni základní školy hlavního vzdělávacího proudu

The specifics of education of pupil with hearing impairment at lower primary mainstream school
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o specifikách výuky žáka se sluchovým postižením na prvním stupni základní školy hlavního vzdělávacího proudu. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část popisuje sluchové postižení, klasifikaci, kompenzační pomůcky, komunikační systémy osob se sluchovým postižením. Jsou zde uvedeny legislativní dokumenty inkluzivního vzdělávání a možnosti úpravy vzdělávání. V následující …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on education of pupils with hearing impairment at the lower primary mainstream school. The work is divided into two parts. The theoretical part describes hearing impairment and its classification, compensation options and communication systems for the hearing impaired. Legislative documents for inclusion education are presented including possibilities for adjustments of education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta