Bc. Lenka Zahajská

Diplomová práce

Mikroregion Milovicko jako nově vznikající destinace cestovního ruchu

Microregion Milovicko as a new incipient destination of tourism
Anotace:
Tématem diplomové práce je Mikroregion Milovicko jako nově vznikající destinace cestovního ruchu. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy cestovního ruchu a zároveň pojmy funkčně chronologické metody předpokladu rozvoje cestovního ruchu (lokalizační, selektivní, realizační). Dále je zde popsána SWOT analýza a vybrané formy cestovního ruchu. V analytické části práce jsou rozebrány vybrané …více
Abstract:
The topic of this Master´s thesis is microregion Milovicko as an incipient destination for travel and tourism. The theoretical part of the thesis defines the basic concepts of tourism, as well as the concepts of functional chronological method of prerequisite to tourism development (localization, selective, realization). In addition, SWOT analysis and selected forms of tourism are described here. Selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/lvbcf/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu

Práce na příbuzné téma