Eva VYSKOČILOVÁ

Master's thesis

Daňové zatížení změn ve vlastnických vztazích z pohledu zákona č. 357/1992 Sb., o dani darovací, dani dědické a dani z převodu nemovitostí

Tax burden on changes in proprietary relationships frow the view of Act No. 357/1992 Coll., on Gift Tax, Inheritance Tax and Real Estate Transfer Tax.
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou převodových daní. Analýzou stávající právní úpravy tohoto specifického zdanění a jeho komparací s připravovanou právní úpravou má tato diplomová práce poskytnout objektivní náhled, zda a do jaké míry je vhodné tyto daně zachovávat v daňové soustavě České republiky. Součástí práce je také komparace s vybranými zahraničními úpravami - a to s Polskem, Německem …more
Abstract:
This thesis deals with transfer taxes issues. By analysis of current legislation of this specific taxation and its´ comparison with the forthcoming legislation, this thesis provides an objective view whether or not and to what extent it is appropriate to keep these taxes in the tax system of the Czech Republic. The thesis also includes a comparison with legislation of selected foreign countries - i …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2013
Accessible from:: 28. 3. 2013

Thesis defence

 • Date of defence: 12. 6. 2013
 • Supervisor: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VYSKOČILOVÁ, Eva. Daňové zatížení změn ve vlastnických vztazích z pohledu zákona č. 357/1992 Sb., o dani darovací, dani dědické a dani z převodu nemovitostí. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 28. 3. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses df8m2u df8m2u/2
28/3/2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.