Bc. Ondřej ČÍŽEK

Diplomová práce

Neliberální diskurzy a praktiky uvnitř liberálních režimů: Případová studie České republiky

Non-liberal discourses and practices inside liberal regimes: Case Study of the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem neliberálního diskurzu a praktik v České republice, pohledem teorií diskurzu Ernesta Laclaua a Chantal Mouffe. Práce se zaměřuje na diskurzivní analýzu volebních programů (před volbami v říjnu 2017) a rovněž na analýzu mediálních prezentací (od konce října 2017 do konce prosince 2018). V práci jsou analyzovány strany a hnutí, které se po zmíněných volbách dostaly do …více
Abstract:
This Diploma thesis deals with issue of illiberal discourses and practices inside Czech political system, in a view of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe theory. Thesis is focused on discourse analysis of elections programs and media representations (since end of October of 2017 to the end December of 2018). In thesis are analysed political parties and movements which came to the Chamber of Deputies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČÍŽEK, Ondřej. Neliberální diskurzy a praktiky uvnitř liberálních režimů: Případová studie České republiky. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/