Theses 

Regresní analýza v systému STATISTICA – Bc. Břetislav ROHÁČEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Mn-Inn

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Břetislav ROHÁČEK

Diplomová práce

Regresní analýza v systému STATISTICA

Regression analysis using software STATISTICA

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na zpracování regresní analýzy jednak ve statistickém software STATISTICA, jednak v tabulkovém procesoru Excel. Práce je rozdělena do dvou stěžejních částí. V teoretické části práce je uveden stručný přehled teorie (lineární regrese s jednou vysvětlující proměnnou, lineární regrese s více vysvětlujícími proměnnými, nelineární regrese). Praktická část obsahuje řešené příklady ve statistickém software STATISTICA, resp. v tabulkovém procesoru Excel, včetně návodu na řešení v těchto dvou programech. V závěru práce je shrnutí výhod a nevýhod software STATISTICA a tabulkového procesoru Excel při řešení dané problematiky.

Abstract: The thesis is focused on doing regression analysis in the STATISTICA and the spreadsheet Excel software. It is divided into two main parts. The theoretical part contains brief overview of the theory (linear regression with one explanatory variable, multiple linear regression with more than one explanatory variable, nonlinear regression). The practical part contains solved regression analysis examples in both the statistical software STATISTICA and the spreadsheet Excel and also includes step by step instructions for both these applications. The last part contains discussion about advantages and disadvantages of using STATISTICA software and Excel software when doing regression analysis.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43461 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ROHÁČEK, Břetislav. Regresní analýza v systému STATISTICA. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:04, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz