Jan Nepovím

Bakalářská práce

3D vizualizace letadla Junkers F 13

A 3D Visualization of the Junkers F13 Aeroplane\nl{}
Anotace:
Diplomová práce obsahuje historii a vývoj letadla Junkers F 13 a jeho technický popis. Zaměřuje se také na leteckého konstruktéra Huga Junkerse. Dále se zabývá leteckými nehodami za první republiky, podrobně rozebírá nehody tohoto typu letadla a především tragickou havárii, při níž zemřel Tomáš Baťa. Součástí diplomové práce je tvorba 3D modelu letadla a prostředí letiště, do kterého je zasazen. Model …více
Abstract:
Thesis contains history and development of Junkers F 13 aeroplane and it's technical description. Thesis also focus on the aircraft designer Hugo Junkers. Then it dedicates to aircraft accidents in time of first republic, analyse accidents of this type of aircaft and mainly it focus on plane crash, when Tomáš Baťa died. Next part of thesis contains 3D modeling of the aeroplane and surroundings of airport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2014
Zveřejnit od: 27. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nepovím, Jan. 3D vizualizace letadla Junkers F 13. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 8. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě