Jan Nepovím

Bachelor's thesis

3D vizualizace letadla Junkers F 13

A 3D Visualization of the Junkers F13 Aeroplane\nl{}
Abstract:
Diplomová práce obsahuje historii a vývoj letadla Junkers F 13 a jeho technický popis. Zaměřuje se také na leteckého konstruktéra Huga Junkerse. Dále se zabývá leteckými nehodami za první republiky, podrobně rozebírá nehody tohoto typu letadla a především tragickou havárii, při níž zemřel Tomáš Baťa. Součástí diplomové práce je tvorba 3D modelu letadla a prostředí letiště, do kterého je zasazen. Model …more
Abstract:
Thesis contains history and development of Junkers F 13 aeroplane and it's technical description. Thesis also focus on the aircraft designer Hugo Junkers. Then it dedicates to aircraft accidents in time of first republic, analyse accidents of this type of aircaft and mainly it focus on plane crash, when Tomáš Baťa died. Next part of thesis contains 3D modeling of the aeroplane and surroundings of airport …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 8. 2014
Accessible from:: 27. 8. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Nepovím, Jan. 3D vizualizace letadla Junkers F 13. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.8.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 8. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Information technologies in administration