Veronika Bedlovičová

Bakalářská práce

Analýza předpokladů pro rozvoj lázeňství na Slovensku

Analysis of assumptions for the development of the spa in Slovakia
Abstract:
The topic of my bachelor dissertation is Analysis of assumptions for the development of the spa in Slovakia.The first part deals describing general concepts associated with spas. In the second part, I focused on the history of spas and famous people associated with it and the legislation. In the third part, I worked my own analysis in the form of questionnaires circulated to each spa organization in …více
Abstract:
Témou mojej bakalárskej prace je Analýza predpokladov pre rozvoj kúpeľníctva na Slovensku. V prvej časti sa venujem opisovaniu všeobecných pojmov spojených s kúpeľníctvom. V druhej časti som sa zamerala na históriu kúpeľníctva a známe osobnosti s ňou spojené a na legislatívu. V tretej časti som spracovala moju vlastnú analýzu formou dotazníkov, rozposlaných do každej kúpeľnej organizácie na Slovensku …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Klímová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze