Matěj HÁJEK

Bakalářská práce

Zařízení na úpravu vody - Reverzní osmóza

Water treatment equipment - Reverse Osmosis
Anotace:
Bakalářská práce řeší problematiku úpravy vody pomocí membránových technologií, mezi které patří zařízení reverzní osmóza. Úvodní část práce je věnována charakteristice a rozdělení membránových technologií. Hlavní část práce řeší projekt reverzní osmózy na úpravu pitné vody z vody mořské. Na závěr práce je shrnutí dosažených cílů projektu.
Abstract:
Bachelor thesis deals with the issue of water treatment using membrane technologies, including reverse osmosis equipment. The first part addressed the characteristics and division of membrane technology. The main part deals with the project of reverse osmosis for treatment of drinking water from sea water. At the end there is a summary of the project objectives.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Zdeněk Hudec, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁJEK, Matěj. Zařízení na úpravu vody - Reverzní osmóza. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Konstrukce průmyslové techniky

Práce na příbuzné téma