Kateřina Rejmanová

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s akutní leukémií

Komplex Nursing Care of Patient with Acute Leukemia
Anotace:
Tématem bakalářské práce je komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s akutní leukémií. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část práce se specializuje na popis tohoto onemocnění, jeho diagnostiku, etiologii, symptomatologii a terapii. Obzvláště se věnuje specifikám ošetřovatelské péče. V praktické části práce je zpracovaný ošetřovatelský proces u konkrétního pacienta s nově diagnostikovanou …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is comprehensive nursing care of a patient with acute leukaemia. The thesis is divided into two parts. The theoretical part focuses on the description of this disease, its diagnostic, aetiology, symptomatology and therapy. It pays special attention to the specifics of nursing care. The practical part designs the nursing process of a particular patient with newly diagnosed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Karolina Moravcová
  • Oponent: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická