Štěpánka Holoubková

Bakalářská práce

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení

Social communication of employees and clients of Regional Social Security Administration
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sociální komunikací mezi klienty a zaměstnanci Okresní správy sociálního zabezpečení. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z oblasti komunikace, je přiblížena struktura ČSSZ a OSSZ, vymezeny jejich kompetence a deklarovaný vztah k široké veřejnosti jako skupině klientů. V praktické části je popsán způsob a průběh kvantitativního výzkumu, provedeného formou dotazníkového …více
Abstract:
Bachelor thesis is dealing with communication between clients and staff members of the Regional Social Security Administration. In theoretical part are defined essential concepts of the communication environment, detailed structure overview of the Czech Social Security Administration and Regional Social Security Administration, also are defined terms of reference and relation to the general public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zveřejnit od: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. František Sýkora

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holoubková, Štěpánka. Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe