Bc. Denisa Schönigerová

Bachelor's thesis

Psychologická funkce obalu a rozhodování spotřebitele

Psychological functions of the packaging and consumer decision
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá psychologickou funkcí obalu a rozhodováním spotřebitele. V první části rozebírá teorii spotřebitele, jeho dnešní typologii, spotřební chování, rozhodovací procesy a psychologii spotřebitele. Další část je věnována obalu, jeho základní deskripci a úlohou v nákupním chovaní spotřebitele. V praktické části je uvedena komparace zavedeného původního a inovovaného nedesignovaného …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with psychological function of a packaging and consumer´s decision making. In the first part a theory of consumer is analysed, consumer´s present typology, consumer behaviour, decision making procedures and psychology of a consumer. The other part is dedicated to packaging, its basic description and its role in consumer´s shopping behaviour. The practical part brings a comparison …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2020
  • Supervisor: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Ilona Toufarová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication