Bc. Denisa Schönigerová

Bakalářská práce

Psychologická funkce obalu a rozhodování spotřebitele

Psychological functions of the packaging and consumer decision
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá psychologickou funkcí obalu a rozhodováním spotřebitele. V první části rozebírá teorii spotřebitele, jeho dnešní typologii, spotřební chování, rozhodovací procesy a psychologii spotřebitele. Další část je věnována obalu, jeho základní deskripci a úlohou v nákupním chovaní spotřebitele. V praktické části je uvedena komparace zavedeného původního a inovovaného nedesignovaného …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with psychological function of a packaging and consumer´s decision making. In the first part a theory of consumer is analysed, consumer´s present typology, consumer behaviour, decision making procedures and psychology of a consumer. The other part is dedicated to packaging, its basic description and its role in consumer´s shopping behaviour. The practical part brings a comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace