Theses 

Analýza uplatnění arteterapeutických technik při navozování a diagnostice subjektivní pohody (subjective well-being) u dětí v hipoterapii. – Mgr. Dagmar PAULOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Dagmar PAULOVÁ

Bakalářská práce

Analýza uplatnění arteterapeutických technik při navozování a diagnostice subjektivní pohody (subjective well-being) u dětí v hipoterapii.

Analysis of use art therapies´s methods when inducing and diagnosing subject-well being at children in hippo therapy.

Anotace: Cílem mé bakalářské práce bude zjištění, jak se promítají hipoterapeutické zážitky a zážitky z práce s koňmi do obsahu a formy jejich výtvarné činnosti a jakými postupy je možné arteterapeuticky navozovat a diagnostikovat subjektivní pohodu (subjective well-being) u dětí při hipoterapii i při jiné práci s koňmi. Nástrojem pro navozování a diagnostiku subjektivní pohody budou arteterapeutické výtvarné techniky, které budou dětem předkládány před prací s koňmi a následně po ní. Vše bude doplněno verbální komunikací. Budu se snažit najít, zda se zážitek z práce s koňmi projevuje do výtvarného projevu dětí a zda se podařilo či nepodařilo navodit subjektivní pohodu.

Abstract: The aim of my bachelor thesis is the findings, how hippotherapy experiences and the experiences of work with horses are projected in the content and form of children artistic expression, and the procedures by which it is possible to evoke and diagnose subjective well-being in hippotherapy or in similar work with horses by artetherapy at children. Artetherapeutic art techniques will be applied to children before and after work with horses in order to evoke and diagnose subjective well-being. Everything will be accompanied by a verbal component. I will try to find, whether the experiences of work with horses are projected in artistic expression of children and whether evoking of well-being was succeeded or failed.

Klíčová slova: wellbeing, subjektivní pohoda, arteterapie, hipoterapie, kůň, Aspergerův syndrom, DMO, diparéza

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2016
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48398 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

PAULOVÁ, Dagmar. Analýza uplatnění arteterapeutických technik při navozování a diagnostice subjektivní pohody (subjective well-being) u dětí v hipoterapii.. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:52, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz