Bc. Monika Bulánková

Diplomová práce

Veřejná doprava na okrese Kutná Hora

(ve vztahu ke státní správě a samosprávě)

PUBLIC TRANSPORT IN THE REGION OF KUTNA HORA (in relations to state and local administration)
Anotace:
Diplomová práce pojednává o veřejné hromadné dopravě v okrese Kutná Hora a o problematice rozhodování příslušného orgánu státní správy a samosprávy v otázce zabezpečování dopravní obslužnosti. V úvodu práce se nejprve zmiňuji o historii autobusové a železniční veřejné dopravy. Dále jsem se věnovala současnosti veřejné dopravy na okrese Kutná Hora a záměrům rozvoje veřejné hromadné dopravy ve Středočeském …více
Abstract:
My thesis deals with the topic of public transport in the region of Kutna Hora and the processes of decision-making in the area of public transport in the state and local administration. In the first part of my thesis I mention the history of public railway and bus service. Further I focused on the current situation in public transport in the area of Kutná Hora and and the objectives of development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šimek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bulánková, Monika. Veřejná doprava na okrese Kutná Hora. Pardubice, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní