Ing. Karolína Vítková

Bakalářská práce

Cirkulární rozdělení pravděpodobnosti

Circular probability distribution
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme směrové statistice, která se od lineární liší tím, že jednotlivé proměnné neleží na číselné ose. Jednotlivá pozorování jsou úhly ležící na jednotkové kružnici. V první kapitole se seznámíme se základními pojmy směrové statistiky. V další kapitole probereme možné zobrazení směrových dat a třetí kapitola je zaměřena na popisné statistiky. Ve čtvrté kapitole si představíme …více
Abstract:
In this thesis we study directional statistics, which are different from linear statistics, because variables aren't considered to be distributed on the number line. Observations are angles positioned on the circumference of the unit circle. In the first chapter, we describe fundamental concepts of directional statistics. Next chapter consists of diagrammatical represantions of directional data and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Kamil Rajdl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat

Práce na příbuzné téma