Miroslava Šimečková

Diplomová práce

Slovácké lidové písně zapsané Jiřím Bábíčkem

Folk songs from Moravian Slovakia recorded by Jiří Bábíček
Anotace:
Diplomantka popisuje, třídí a srovnává rozsáhlé zápisy slováckých lidových písní, které sestavil její dědeček, Jiří Bábíček
Abstract:
The author of the thesis describes, classifies and compares a large number of records of Moravian Slovak folk songs which were compiled by the author´s grandfather, Jiří Bábíček
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Pavel Klapil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 4. 2009 dostupné: světu