Miroslava Šimečková

Master's thesis

Slovácké lidové písně zapsané Jiřím Bábíčkem

Folk songs from Moravian Slovakia recorded by Jiří Bábíček
Abstract:
Diplomantka popisuje, třídí a srovnává rozsáhlé zápisy slováckých lidových písní, které sestavil její dědeček, Jiří Bábíček
Abstract:
The author of the thesis describes, classifies and compares a large number of records of Moravian Slovak folk songs which were compiled by the author´s grandfather, Jiří Bábíček
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2009
  • Supervisor: Pavel Klapil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 1. 4. 2009 dostupné: světu