Theses 

Memoárová literatura jako pramen poznání života a díla Jana Karafiáta – Bc. Irena Matkovská

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Irena Matkovská

Master's thesis

Memoárová literatura jako pramen poznání života a díla Jana Karafiáta

Memoirs as a Means for Understanding the Life and Work of Jan Karafiat

Abstract: Cílem předkládané magisterské práce je skrze memoárovou literaturu odhalit život a dílo Jana Karafiáta. Výchozím memoárovým dílem se pro nás stala práce Jana Karafiáta „Paměti spisovatele Broučků“. V úvodu práce získáváme teoretické poznatky o memoárové literatuře, určujeme její hlavní znaky a pokoušíme se ji typově zařadit. Teoretické poznatky následně využíváme při analýze memoárového díla „Paměti spisovatele Broučků“. Hlavní oddíly se věnují Karafiátovu dílu a životu, jak jsme je poznali z memoárové literatury Jana Karafiáta i jiných autorů. Dokazujeme, že memoáry mají důležité místo v oblasti literatury, neboť jsou schopny přispívat k odhalení života, tvorby, pracovní činnosti, doby i kultury.

Abstract: In the thesis, the life and work of Jan Karafiát is scrutinized by using memoirs. The memoir “Paměti spisovatele Broučků” has been the fundamental work in the analysis. Theoretical background on memoirs is provided in the introductory part including its typology and basic features. The analysis of „Paměti spisovatele Broučků“, based on the theoretical background, is then presented. In the main body of the thesis, attention is paid to the life and work of Karafiat as it is depicted in Karafiat’s and other authors’ memoirs. The conclusion has been reached that memoirs occupy a significant place in literature as they are able to contribute to better understanding of the life and work of an author and their contemporary period and culture.

Keywords: Jan Karafiát, život a tvorba Jana Karafiáta, memoárová literatura, autobiografické vzpomínky, odborná literatura, analýza memoárů Jan Karafiat, the life and work of Jan Karafiat, memoirs, autobiography, scholarly literature, the analysis of memoirs

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2009
  • Supervisor: doc. PhDr. Vlastimil Válek, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 14:10, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz