Mgr. Marie Tomanová

Bakalářská práce

Václav Žilka a jeho úsilí o využití zobcové flétny při léčení astmatu

Václav Žilka and his effort to exploit the fipple flute close to asthma
Anotace:
ANOTACE Tomanová, Marie, Mgr.: Václav Žilka a jeho úsilí o využití zobcové flétny při léčení astmatu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno, FF MU, 2008, s. 121 Obsah práce: Bakalářská práce si klade za úkol zjistit a shrnout vše dostupné o Václavu Žilkovi a jeho projektech, zaměřených na léčbu astmatu a dýchacích onemocnění. Klíčová slova: zobcová flétna, onemocnění dýchacího ústrojí, „Astma bronchiale“, píšťalkové …více
Abstract:
THE ANNOTATION Tomanová, Marie, Mgr. : Václav Žilka and his effort to exploit the fipple flute close to asthma treatment BACHELORS WORK Brno, FF MU, 2008, p. 121 The summary: The work sets oneself an aim to find and summarize all accessible information about V.Žilka and his projects, intended on the asthma treatment and inspiratory disorders. The key words: Fipple flute, the respiratory system disorders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta