Bc. Dominika Růnová

Bakalářská práce

Osobní ticho

Personal Silence
Anotace:
Základní myšlenkou mé bakalářské práce je více porozumět tichu jako takovému. Úvodem objasňuji ticho obecně, uvádím základní informace z oblasti psychologie a vnímání ticha z hlediska fyziky. Dále popisuji pojem absolutní ticho a zabývám se nejtišším místem na zemi. V další kapitole se věnuji pozitivním účinkům ticha a v neposlední řadě zmiňuji, jaké místo ticho zaujímá v umění. Dále píši, jakým způsobem …více
Abstract:
The basic idea of my bachelor thesis is to understand more silece as such. At the outset, I explain the silence generaly, I mention the basic informations from the field of psychology and perception of silence in therms of physics. I also describe the concept of absolute silence and deal with the quietest place on earth. The next chapter is devoted to the positive effects of silence. Lastly I mention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: MgA. Jana Francová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání