Ing. Pavel CHROBÁK

Diplomová práce

Specifika při vyšetřování pojistných podvodů s motorovými vozidly

The specifics of the investigation of insurance fraud in motor vehicles
Anotace:
1. Základná charakteristika a způsoby páchání pojistných podvodů. 2. Popište typické způsoby páchání trestného činu pojistného podvodu. 3. Popište typické vyšetřovací situace. 4. Charakterizujte pachartele trestného činu pojistného podvodu. 5. Materiál opatřete obrazovou dokumentací.
Abstract:
1. Basic characteristics and methods of committing insurance fraud. 2. Describe typical ways of committing the crime of insurance fraud. 3. Describe the typical examination situation. 4. Characterize pachartele the crime of insurance fraud. 5. Material affix illustrations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2010
Identifikátor: 16368

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Vladislav Štefka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHROBÁK, Pavel. Specifika při vyšetřování pojistných podvodů s motorovými vozidly. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management