BcA. Eva NOVÁKOVÁ

Diplomová práce

Smetí Intuitivní volba a postupná selekce, společností odmítnutých předmětů každodenní potřeby, které ztratily svou původní funkci. Cíl je posunout jej z kontextu odpadu do oblasti s estetickou hodnotou artefaktu. Sběr použitých věcí a jejich následnou úpravu můžeme považovat za typ tvůrčí činnosti s výsledným efektivním návratem předmětů do života. Proces sběru a následnou selekci hmatatelných objektů nepovažuji na počátku za články určité sbírky. Nicméně soubor nahromaděných předmětů vyňatých z běžného užívání, může později zístakat hodnotu stejným způsobem, jako sbírka a to proto, že jednotlivé kusy sice nic neznamenají, ale svůj význam nabývají teprve seskupením a utříděním v kolekci. Další vrstvou objektů je jejich minulost, předešlí vlastníci, uživatelé a jejich vztahy a prostředí. Každá jednotlivá věc je nositelem příběhů.

Refuse
Anotace:
Diplomová práce s názvem Smetí je tvořena třemi objekty, nazvanými Obraz, Stěna, Výloha. Reagují na uměle a náhodně vzniklé obrazy v městském prostředí. Objekty jsou komponovány z odmítnutých předmětů, které ztratily svou původní funkci. Cílem bylo posunout je z kontextu odpadu do oblasti s estetickou hodnotou artefaktu. Objekt nabývá významu až teprve seskupením a utříděním v kolekci, neboť jednotlivé …více
Abstract:
The thesis titled Refuse consists of three objects, namely Picture, Wall, Window. Corespond to artificially and randomly shown images in an urban environment. Objects are composed of rejected material that have lost its original function. The aim was to move it out of the context of waste into the aesthetic value of art. The objects acquire meaning only when are grouped in collection, as the individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Jiří Kovanda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Eva. Smetí Intuitivní volba a postupná selekce, společností odmítnutých předmětů každodenní potřeby, které ztratily svou původní funkci. Cíl je posunout jej z kontextu odpadu do oblasti s estetickou hodnotou artefaktu. Sběr použitých věcí a jejich následnou úpravu můžeme považovat za typ tvůrčí činnosti s výsledným efektivním návratem předmětů do života. Proces sběru a následnou selekci hmatatelných objektů nepovažuji na počátku za články určité sbírky. Nicméně soubor nahromaděných předmětů vyňatých z běžného užívání, může později zístakat hodnotu stejným způsobem, jako sbírka a to proto, že jednotlivé kusy sice nic neznamenají, ale svůj význam nabývají teprve seskupením a utříděním v kolekci. Další vrstvou objektů je jejich minulost, předešlí vlastníci, uživatelé a jejich vztahy a prostředí. Každá jednotlivá věc je nositelem příběhů.. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Fotografie a intermediální tvorba

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.