Petra Těšitelová

Bakalářská práce

Ochrana a použití rentgenového záření v perioperační péči z pohledu radiologického asistenta

Protection and use of X-rays in perioperative care from the perspective of radiology assistant
Anotace:
Práce je věnována ochraně radiologického asistenta před rentgenovým zářením v perioperační péči. Zaměřuje se na problematiku ochrany pacienta a především zdravotnického personálu při manipulaci s C ramenem a následným zářením během operačního zákroku. Pro vstup do problematiky se se teoretická část zabývá charakteristikou a vznikem rentgenového záření a standardy určenými pro radiologické asistenty …více
Abstract:
The thesis deals with the protection of a radiological assistant against the X- ray radiation in perioperative care. It focuses on the issue of client's and primarily medical staff's protection during manipulation of the C- arm and the subsequent radiation during the surgery itself. Nowadays, the X-ray has very little radiation effect but despite this fact everyone present at the surgery should be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Pavlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Těšitelová, Petra. Ochrana a použití rentgenového záření v perioperační péči z pohledu radiologického asistenta . Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent